Fingerprint j.d.o.o.

Financijski i poslovni izvještaji za prethodnu godinu

Tvrtka:
Fingerprint j.d.o.o.,
Rikarda Katalinića Jeretova 3,
23000 Zadar, Hrvatska.

Kontakt:
office@fprint.co

Financijski izvještaj

Utvršivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Utvrđivanje financijskih izvještaja

Ostali dokumenti

Odluke, bilješke i ostali dokumenti društva za poslovanje u 2019. godini.

Brutto Bilanca 2019Bilješke za 2019. godinuOdluka o raspodjeli dobiti

Imaš viziju?

Mi znamo kako je ostvariti.